Αφιέρωμα για την απελευθέρωση της Ακροκορίνθου της 26/10/1823 - Πολιτιστικός Σύλλογος Λουτρακίου