ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 2008 - Πολιτιστικός Σύλλογος Λουτρακίου