ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 2010 - Πολιτιστικός Σύλλογος Λουτρακίου