ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 2009 - Πολιτιστικός Σύλλογος Λουτρακίου